OPTIRAY 350 (striek. PP vysokotlaková)

Tento liek je určený len na diagnostické použitie.

Optiray 350 je neiónová kontrastná látka, ktorá je indikovaná u dospelých na angiografiu kardiovaskulárneho systému vrátane koronárnej, periférnej, viscerálnej a renálnej angiografie, intraarteriálnej a intravenóznej digitálnej subtrakčnej angiografie (IA DSA a IV DSA), aortografie a ľavostrannej ventrikulografie.

Optiray 350 je indikovaný u dospelých na použitie pri kontrastnej počítačovej tomografii (CT) hlavy a tela, intravenóznej urografii a venografii.

Čítať viac
V tejto kategórii sa zatiaľ nenachádzajú žiadne produkty.

Injekčný roztok v objeme: – 10 x 100ml

                                      – 10 x 125ml

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Ioversolum 741 mg/ml, čo zodpovedá 350 mg jódu v 1 ml.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok. Číry, bezfarebný až bledožltý roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

Tento liek je určený len na diagnostické použitie.

Optiray 350 je neiónová kontrastná látka, ktorá je indikovaná u dospelých na angiografiu kardiovaskulárneho systému vrátane koronárnej, periférnej, viscerálnej a renálnej angiografie, intraarteriálnej a intravenóznej digitálnej subtrakčnej angiografie (IA DSA a IV DSA), aortografie a ľavostrannej ventrikulografie.

Optiray 350 je indikovaný u dospelých na použitie pri kontrastnej počítačovej tomografii (CT) hlavy a tela, intravenóznej urografii a venografii.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie závisí od veku, hmotnosti, minútového srdcového objemu a celkového stavu pacienta a ďalej od cievnej oblasti, ktorá sa vyšetruje. Dávkovanie tiež závisí od vyšetrovacieho postupu, prístrojového vybavenia a zvolenej koncentrácie jódu.

Intravaskulárne podanie

Pred intravaskulárnym podaním jódovaných kontrastných látok sa odporúča zohriať liek na telesnú teplotu. Tak ako u všetkých ostatných röntgenových kontrastných látok, aj v tomto prípade sa podáva najnižšia dávka postačujúca na adekvátnu vizualizáciu.


Kontaktujte nás

MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.

Podunajská 25/B, sklad č. 4, 821 06 Bratislava

Slovenská Republika

Mobil: +421 917 295 312

E-mail: office@mediin.sk

Fakturačné údaje

Fongová 5, 831 06 Bratislava

IČO: 44 023 707

DIČ: 2022561750

IČ DPH: SK2022561750