Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Tento web používa súbory cookie. Súbor cookie je malý súbor uložený v počítačoch používateľov, ktorý pomáha uchovávať predvoľby a iné informácie používané na webových stránkach, ktoré navštívia. Svoje predvoľby súborov cookie môžete spravovať pomocou nastavení prehliadača, ale niektoré funkcie webu nemusia byť následne k dispozícii alebo nemusia správne fungovať. Rovnako môžete upraviť svoje nastavenia ohľadom súborov cookie v záložke na spodnej lište našej webstránky s názvom Nastavenia cookies. Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete v sekcii našej webstránky s názvom Ochrana osobných údajov.

Informácie k používaniu cookies

Prevádzkovateľom tejto webstránky je spoločnosť MEDIC INTERNATIONAL s. r. o., IČO: 44 023 707, so sídlom Fongová 5, Bratislava - mestská časť Rača 831 06 (ďalej len „spoločnosť“ alebo „prevádzkovateľ“), email: office@mediin.sk

Spoločnosť používa nasledovné cookies:

  1. Technické cookies - tlačítko, ktoré je default zakliknuté ako zapnuté - nemožnosť zvoliť vypnuté
  2. Analytické cookies - pridať tlačítko na možnosť voľby zapnuté/vypnuté (prednastavené ako vypnuté)
  3. Marketingové cookies - pridať tlačítko na možnosť voľby súhlas/nesúhlas (prednastavené ako vypnuté)

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Cookies neslúžia na vašu identifikáciu a výlučne prostredníctvom súborov cookie nie je možné vás osobne identifikovať, ani kontaktovať. Osobná identifikácia nie je možná ani prostredníctvom webových stránok tretích strán/poskytovateľov analýzy.

Kategórie príjemcov: Informácie získané na základe súborov cookie nebudú zdieľané s tretími stranami.

Práva dotknutej osoby:

a)    právo na informácie,

b)    právo odvolať súhlas užívateľa prostredníctvom záložky „Nastavenia cookies“ v dolnej časti nášho webu,

c)    právo na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov prostredníctvom Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade, ak by používanie súborov cookies na našom webe bolo vyhodnotené ako spracúvanie osobných údajov, dotknutá osoba má tiež právo na: a/ prístup k osobným údajom, b/ na opravu, c/ na vymazanie, d/ na obmedzenie spracúvania, vrátane odvolania súhlasu, e/ na namietanie spracúvania, f/ na prenosnosť osobných údajov, g/ na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spôsobu, akým používame súbory cookies nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedenej emailovej adrese.

Kontaktujte nás

MEDIC INTERNATIONAL s.r.o.

Podunajská 25/B, sklad č. 4, 821 06 Bratislava

Slovenská Republika

Mobil: +421 917 295 312

E-mail: office@mediin.sk

Fakturačné údaje

Fongová 5, 831 06 Bratislava

IČO: 44 023 707

DIČ: 2022561750

IČ DPH: SK2022561750

Nastavenia Cookies